Search

เกี่ยวกับ Optimised Print Services

Konica Minolta Optimised Print Services

img_index_map.jpg

การบริหารจัดการโครงสร้างงานพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสำนักงานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ความต้องการของผู้ใช้งานเองก็เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้ใช้งานต้องการรวบรวมการพิมพ์ การทำสำเนา และการส่งแฟกซ์ไว้ด้วยกัน

การให้บริการ Optimised Print Services "OPS" ของ โคนิก้า มินอลต้า คือการให้คำปรึกษาทางด้านงานเอกสาร การจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ รวมถึงการบริหารจัดการงานพิมพ์ด้วยซอฟต์เเวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านงานเอกสารลง เพื่อบริหารจัดการงานพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จำนวนเครื่องที่ติดตั้ง: ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของธุรกิจ และเพื่อการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลกับต้นทุนการเป็นเจ้าของ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • กระบวนการทำงาน: วิเคราะห์กระบวนการทำงานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันมากที่สุด
 • ทางด้านค่าใช้จ่าย: เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจในการซื้อ หรือเช่าเครื่องพิมพ์
 • ความปลอดภัย: ออกแบบและใช้งานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และการบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์ ไปจนถึงกำหนดความปลอดภัยของเครือข่ายที่ซับซ้อน

การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา

img_consult.jpg

การปรับปรุงเเก้ไขกระบวนการทำงานทั้งหมดเกิดจากการให้คำปรึกษาที่ชัดเจนและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจทุกขั้นตอน และนำไปสู่โซลูชั่นที่ปรับแต่งได้ในที่สุด

 • การเก็บข้อมูล: ใช้ซอฟต์แวร์ระบุเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้ว ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานปัจจุบันและปริมาณงานพิมพ์อย่างเเม่นยำ สอบถามผู้ใช้งานจริงเพื่อปรับเเต่งกระบวนการทำงานเอกสารให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 • การวิเคราะห์: คำนวณ TCO ได้อย่างเเม่นยำด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบต้นทุนทางการตลาดโดยเฉลี่ย เจ้าหน้าที่จะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงเเนะนำวิธีการพิมพ์เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานทางด้านเอกสาร
 • การปรับแต่ง: ออกแบบสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการวางแผนที่ครอบคลุม

การนำโซลูชั่นมาใช้งานจริง

การนำโซลูชั่นมาใช้งานจริง

img_implement_01.jpg

OPS ไม่ได้เป็นเพียงเเค่โซลูชั่นติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการงานเอกสารตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการงานในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้ใช้งานจริง องค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานเอกสารในองค์กร

 • โครงการ: บริหารจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพยากรของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
 • การเปลี่ยนแปลง: ในระยะเวลาของการทดสอบ ลูกค้าจะทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์, ใบอนุญาต และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด โดย โคนิก้า มินอลต้า จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และให้บริการจากระยะไกลโดยขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ
 • ข้อมูลและการอบรม: จัดเตรียมเอกสารโดยละเอียดสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ รวมถึงเอกสารในการประชาสัมพันธ์ภายใน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบที่สามารถปรับแก้ไขได้ตามต้องการ มีการจัดการอบรมสำหรับผู้ใช้งานหลักและพนักงานฝ่ายสนับสนุนโดยเฉพาะ

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

img_manage_01.jpg

หลังจากที่มีการติดตั้งโครงสร้างงานพิมพ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว โคนิก้า มินอลต้า ยังนำเสนอการบริการที่ปรับเเต่งได้ตามความต้องการของเเต่ละบุคคล เพื่อลดภาระหน้าที่ของฝ่าย IT และฝ่ายกลางที่ดูเเลเครื่อง

 • การดูเเลรักษาเครื่อง: การบริการเชิงรุก, การบริการระยะไกล/การบริการนอกสถานที่, การจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ
 • การควบคุม: การบริหารจัดการโครงสร้างงานพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ เพื่อการตรวจสอบการใช้งานเครื่องและสถานะของเครื่อง
 • การปรับปรุงเเก้ไข: รายงานการบริหารจัดการงานเอกสาร และการจัดการประชุม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 OPS_New

Video

OPS Teaser Movie

 

 OPS Movie -Concept edition
Optimised Print Services

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
(66) 2 029 7000
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

สอบถามข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์
(66) 2 029 7000 ต่อ 3211
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

ติดต่อฝ่ายบริการ - ลูกค้าสัมพันธ์
(66) 2 029 7000
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามข่าวสารจาก: icon-fb.jpgicon-yt.jpg