Search

โคนิก้า มินอลต้า รับมอบประกาศนียบัตร ‘โรงงานสีขาว’

     มร. โอซาฟูมิ คาวามูระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการ 'โรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ มยส.' จาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โคนิก้า มินอลต้า ประสบความสำเร็จด้านการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เพื่อพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน

 

0010.jpg

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
(66) 2 029 7000
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

สอบถามข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์
(66) 2 029 7000 ต่อ 3211
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

ติดต่อฝ่ายบริการ - ลูกค้าสัมพันธ์
(66) 2 029 7000
จันทร์ - ศุกร์ ( 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามข่าวสารจาก: icon-fb.jpgicon-yt.jpg